שם הקובץ

תוכן

שכבת גיל

חודש חשון

החודש הזה: מרחשון

עבודת עיון(יהדות)

מקורות ועיונים על עניינים שונים בחודש

ז'-ח'

בקשת גשמים

יפתח לך ה' את אוצרו

דף לימוד ועבודה (דינים)

הלכות "משיב הרוח" "ותן טל ומטר"

 

ו'-ז'

דין חזרה בתפילה ובברכות

שיעור דינים

הכללים בדיני "משיב הרוח" "ותן טל ומטר" (ושאר דיני חזרה)

ח'

דודי יפתח משמים בשפכי לו לב כמים

דף מסכם (דינים)

הלכות "משיב הרוח" "ותן טל ומטר"

ו'-ח'

ירידת גשמים

גבורות גשמים

דף מקורות (יהדות)

עיון במקורות מן הגמרא והמדרשים על ירידת גשמים והחסד שבהם

ו'-ח'

ירידת גשמים- יום של אמונה

שיעור יהדות

ו'

גדול יום הגשמים

דף לימוד (יהדות)

מאמרי חז"ל על יום הגשמים וביאוריהם

ד' ה'

טיפות מטיפות

דף לשיעור יהדות

לקחים הנלמדים מן הגשם

ו' ז'

ועצר את השמים

שיעור יהדות

עיון במקורות (תנ"ך, מדרשים ומפרשים)על עצירת גשמים

ו'-ז'

הגשם והמים

פעילות

כרטיסי לימוד ביהדות, דינים, עברית ולשון

ה' ו'

כל אחד והגשם שלו

שיעור ספרות

עיון בשירים שונים על הגשם

ו'

הטיפה הטובה

שיעור ספרות והעשרה

סיפור הממחיש את מחזור המים בטבע

ג' ד'

סתיו ומאפיניו

סתיו- עונת האמונה

שיעור ספרות

עיון בקטעי ספרות שונים

ו' ז'

מבשרי הסתיו

העשרה- טבע

תמונות צבע של מבשרי הסתיו

א' ב'

אליך סתיו

שיעור ספרות

הסתיו כמייצג אופי

ח'

הרוח הזו

שיעור ספרות

ניתוח שיר

ז' ח'

נושרים

שיעור ספרות

השלכת כסמל- ניתוח שיר

ז' ח'

רחל אמנו

ויתור במסירות נפש

שיעור יהדות

ויתור על רוחניות

ז' ח'

אם בישראל

שיעור יהדות

מידותיה הטובות של רחל

ו' ז'

החוט שנקרע

שיעור ספרות

ניתוח סיפורו של ד' זריצקי, האם כמוטיב

ז' ח'

אמא רחל

דף לשיעור יהדות

מה נלמד מרחל אמנו

ה' ו'

 Sניתן להשיג במרכז הפדגוגי בירושלים דיסק חדש  "נדידת הציפורים"/ דיסק מידע "למטר השמים"- למורה.  וסדרת דיסקים עם מיצגים על כל נושא המים.