חודש אדר

 

שם הקובץ

תוכן

שכבת גיל

 

שמחה

 

משנכנס אדר מרבין בשמחה

דף לכיתות נמוכות- משמעויות של שמחה

א'ב'

 

משנכנס אדר מרבין בשמחה

דף לכיתות נמוכות-

על השמחה בחודש אדר

א'ב'

 

משנכנס אדר מרבין בשמחה

העשרת הלשון- מילים וביטויים משרש ש.מ.ח.

ב'ג'

 

השמחה בחלקנו

שיעור יהדות-

מעלת המידה, איך קונים אותה

ו'ז'

 

ושבחתי אני את השמחה

לשיעור יהדות-

ליקוט מהפסוקים ומדברי חז"ל על השמחה + שאלות

ה'ו'

 

משנכנס אדר מרבין בשמחה

לשיעור יהדות-

לקט מקורות מחז"ל על השמחה

ה' ו'

 

משנכנס אדר מרבין בשמחה

לשיעור דינים-

הנהגות השמחה בחודש אדר- מאמר

ז'ח'

 

שער השמחה

לשיעור יהדות-

עיון מודרך בקטעים מ"שער השמחה" בספר "אורחות צדיקים"

ח'

 

דברי חכמים וחידותם

לשיעור ספרות-

קלמבורים בכתבי חכמי ישראל- מאמר

ז' ח'

 

ההומור

שיעור לשון- הבעה

סוגי הומור, הבחנה בין הומור וליצנות ועוד

ה'ו'

 

עבדו את ה' בשמחה

לשיעור יהדות – מאמרים על השמחה, שמחה של מצווה

ה'ו'

 

מאמרים ופתגמים בעניין השמחה

לקט מאמרים ושאלות עליהם (בסיס לעבודה בקבוצות)

ז'ח'

 

השמחה

לקט מחז"ל והמפרשים על עניינים שונים הקשורים בשמחה

ז' ח'

 

השמחה

שיעור יהדות-

השמחה בחודש אדר, קנין השמחה

ה'ו'

 

חודש אדר

 

פורים קטן

לשיעור דינים-

פרוט ההלכות הנוהגות בפורים קטן- מאמר

ז'ח'

 

תענית אסתר

מידע על תענית אסתר לפי ספר התודעה

ג'ד'

 

תענית אסתר במסורת ישראל

חלק ממאמר-

מקור וסיבה לתענית אסתר

ז'ח'

 

אדר למהדרין

עבודת עיון בספר התודעה- חודש אדר, זמנים ועניינים

ו' ז'

 

ז' אדר

מידע על ז' אדר לפי ספר התודעה

ג'ד'

 

ארבע פרשיות

 

ארבע הפרשיות

דף השלמה-

מקור, תוכן וזמן לכל אחת מהפרשיות

ב'ג'

 

זה יתנו

שיעור יהדות-

לימודים לעניין הנתינה מפרשת שקלים+ דף לתלמיד

ז'ח'

 

ארבע פרשיות

דף סיכום-

תכנה של כל אחת מהפרשיות (מנוקד)

ב'ג'

 

ארבעה ערכים אשננה

שיעור יהדות- מאמר+תקציר: ארבע פרשיות כהכנה ליציאת מצרים, בהשוואה לארבע כוסות.

ח'

 

מי אתה עמלק

מאמר- לקט של "בחינות עמלק"

ז' ח'

 

פרשת זכור

מידע על פרשת זכור לפי ספר התודעה

ג'ד'

 

מגילת אסתר-סיפור המגילה

 

מגילת אסתר

תמצית סיפור המגילה בחרוזים, מנוקד (מחולק לשיעורים)

א'ב'

 

סיפור פורים

תמצית סיפור המגילה

ב' ג'

 

ויהי בימי אחשורוש

תמצית סיפור המגילה באקרוסטיכון, מחולק לפרקים

ב'ג'

 

מגילת אסתר בחרוזים

סיפור המגילה משולב מדרשים

ד'ה'

 

מגילת אסתר- התקופה

הסבר על התקופה בתולדות עם ישראל, בה התרחש סיפור המגילה

ה'ו'

 

מגילת אסתר לפי פרוש האלשיך

לימוד המגילה במשך 6 שיעורים,שאלות על הפרקים לתלמיד, ותשובות- למורה.

ו' ז'

 

המלך- זה מלכו של עולם

לימוד סיפור המגילה, בהדגשה של הנמקומות בהם נזכר "המלך", המלמדים על המהלך הנסתר של המאורעות

ז'ח'

 

מי הוא זה?

חידות על דמויות במגילה

א'ב'

 

גימטריה במגילת אסתר

דף לשעשוע

ב'ג'

 

תפזורת דמויות המגילה

דף לשעשוע

ה'ו'

 

 

 

 

 

מגילת אסתר - לקחים

 

מלחמת מרדכי ואסתר בעמלק

שיעור יהדות- מהותם של מרדכי ואסתר מנוגדת למהותו של עמלק

ו' ז'

 

אסתר המלכה לאור המקורות

שיעור יהדות-

לימודים ולקחים מהנהגותיה של אסתר המלכה

ו'ז'

 

ואנוכי אסתר אסתיר פני

לשיעור יהדות- דף מסכם לשיעור על ההסתר והגילוי במגילה

ז'ח'

 

מצוות הפורים

 

מצוות היום

דף סיכום לארבע מצוות הפורים

ב'ג'

 

ארבע מצוות בפורים

לשיעור דינים-

סיכומים ושאלות על ארבע המצוות

ג'ד'

 

מצוות פורים

דף לימוד והשלמה על ארבע מצוות הפורים

ה' ו'

 

ימי משתה ושמחה

חלק ממאמר-

הנהגות שמחה בפורים

ז'ח'

 

משנכנס אדר מרבים בשמחה

שאלות קלות על מצוות הפורים

ב' ג'

 

בדרך לארמון המלך

חזרה על הלכות פורים בדרך חוייתית

ו'ז'

 

שאלות ותשובות לפורים

דף לשעשוע

ז'ח'

 

עברית- ספרות, לשון והבנה

 

לבתיה היתה אורה ושמחה

עבודות לסיפור מילדותנו ב'

ב'

 

פורים שמח

שיר + עבודות

ב'ג'

 

איניש עם יו"ד

לשיעור ספרות- עבודות לסיפור מילדותנו ו'

ו'

 

פורים ברחוב אדר

סיפור + עבודות

ו'ז'

 

איש לרעהו ומתנות לאביונים

לשיעור ספרות-

שני סיפורים על משלוח מנות ליריב, והשוואה ביניהם

ו' ז'

 

ארור המן במחנות העינויים

לשיעור ספרות- לקט סיפורים על משלוח מנות בשואה

ז'ח'

 

הפורים האחרון במחנה בוכנוואלד

לשיעור ספרות- עדות

ז' ח'

 

הדג החסידי

סיפור מחורז (בלדה) + הערות למורה

ז' ח'

 

"אוזן המן" ועוד ענייני אזניים

לשיעור לשון- דף עבודה: מקורות לניבים

ז'ח'

 

שרה שנירר ובית יעקב

 

בית יעקב שלי

שיר- דימויים לבית יעקב

ה'ו'

 

מגילת בית יעקב

סיפור הקמת בית יעקב בתבנית מגילת אסתר

ה' ו'

 

עבריות אנחנו

המנון בית יעקב

ו'

 

סוד הצלחתה של שרה שנירר

על אישיותה של ש"ש - מאמר לזכרה

ז'ח'

 

כוחה של תפילה

על התפילה במשנתה ובמעשיה של ש"ש – מאמר לזכרה

ז'ח'

 

היא צוותה לנו את החיים

מאמר- הליכותיה של ש"ש כדרך לבית יעקב

ח'