שם הקובץ

תוכן

שכבת גיל

חודש ניסן וענייני פסח

 

בראש כל מועדות נשאת פסח

תוכנית לימודים לקראת פסח לכיתות השונות- הפיקוח

לכל הכיתות

עניניו המיוחדים של חודש ניסן

עיון בפיוט (כעין כתב חידה) מיוצרות לפרשת החודש

ז' ח'

מענייני חג הפסח

קטעים מתוך ספר התודעה + שאלות

ו' ז'

עניינים הקשורים לארבע

דף מסכם- המספר ארבע בהגדה ובענייני פסח

ד' ה'

חידודין

חידון א"ב על ליל הסדר וענייני פסח

ג' ד'

החודש הראשון

דף לכיתה נמוכה-

ניסן החודש הראשון

א' ב'

שמות החג

דף לכיתה נמוכה

א' ב'

ברכת האילנות

דף עבודה ללימוד הלכות ברכת האילנות

ג' ד'

ההכנות לפסח

 

ההכנות לפסח

דף מקורות-על מעלתן ומשמעותן הרוחנית

ו' ז'

המלאכים היוצאים מן הקשר"ק

תאור מליצי ומחורז על מעלת ההכנות לפסח- א. מרגלית

ז' ח'

ליל הסדר והגדה של פסח

 

ליל הסדר- לילה שכולו המחשות

מטרת ההמחשות בליל הסדר- להחדיר ללב

ו' ז'

סדר ליל הסדר

שאלון סגור על סדר ליל הסדר

ג' ד'

טעמי ליל הסדר

דף השלמה- טעמיהן של הלכות שונות בליל הסדר

 

חיוב נשים במצוות ליל הסדר

מאמר

ז' ח'

ביאורים להגדה של פסח

לקט ביאורים להגדה (הא לחמא- עבדים היינו)

ה' ו'

הא לחמא עניא

ביאור קטע ההגדה בדרכים שונות

ז' ח'

מה נשתנה

מאמר- התשובה לארבע קושיות בהגדה של פסח

ז' ח'

אחד מי יודע

ביאורים שונים לפזמון +דף השלמה

ו' ז'

חד גדיא

מאמר- על הפיוט, מקורו ומשמעויותיו

ז' ח'

בשורת עולם הבא בפזמון חד גדיא

מאמר- חד גדיא כמשל לתולדות עולם

ז' ח'

פרושים על הפיוט חד גדיא

מאמר- ביאורים שונים לפיוט

ז' ח'

שיעורי יהדות

 

השאור שבעיסה

ביעור החמץ שבלב

ו' ז'

החמץ יסוד הגאוה

התמץ כמשל לגאוה, ביעור חמץ- עבודת המידות

ו' ז'

שאור שבעיסה

חמץ וביעורו כמשל ליצה"ר ולמלחמת היצר- ראשי פרקים

ז' ח'

שיעורי ספרות ולשון

 

ונאכל שם מן הפסחים

ציפיה להקרבת קרבן פסח- שורות מחורזות, א. מרגלית

ז' ח'

ביעור ושימור

מה מבערים ומה משמרים- מאמר + עבודות בהבנת הנקרא

ז'ח'

מכות מצרים

לימוד שיר של א. מרגלית (ילדותנו ו')

ו'

שירת ערבי פסחים

שיר (א. מרגלית)- חרדת הקודש שבהכנה לפסח+ עבודות

ז' ח'