שם הקובץ

תוכן

שכבת גיל

ח', ט', ו-י' בטבת

ח' בטבת

דף לכיתות נמוכות

א' ב'

עשרה בטבת

דף לכיתות נמוכות

א' ב'

עשרה בטבת

דף לכיתות נמוכות

א' ב'

עשרה בטבת- הציפיה לישועה

שיעור יהדות-

איך נגביר את הציפיה לישועה

ו' ז'

מה אירע בי' בטבת

המצור וחרפת הרעב

ומתוך המקורות בנביאים, ספר התודעה ומגילת איכה

ז'-ח'

ירח טבת מאוד לקיתי בו

מאמר-

סקירה היסטורית על ארועי חודש טבת  בדגש על עשרה בטבת

ז'ח'

ירח טבת מאוד לקיתי בו

שיעור יהדות

ח', ט', י' בטבת והקשר ביניהם

 

ו'-ז'

חורבן בתי המקדש

דף לשיעור יהדות-

השלמת ידע על חובן שני בתי המקדש

ד' ה'

על זה היה דוה לבנו

שיעור יהדות-

מאמר+תקציר

על משמעות החורבן והאבל עליו

ז'ח'

הצער על גלות השכינה

שיעור יהדות

משמעות הצער על החורבן

ו'ז'

ארכו ימי אבלי

שיעור יהדות- היסטוריה

עשרה בטבת וחורבן יהדות אירופה

ח'

ירושלים

עיר הקודש ןהמקדש

לשיעור יהדות-

מאמר על מעלתה וקדושתה של ירושלים

 

מפני קדושת העיר

העשרה בדינים-

עניינים הלכתיים הנובעים מקדושתה של ירושלים בזמן הבית ובזה"ז

ו'-ח'

לדמות דיוקנו של יהודי ירושלמי

שיעור ספרות-

תאורים על דמויות בירושלים

ה'ו'

ציון הלא תשאלי

שיעור ספרות-

קטעים משירו של ריה"ל + עבודות

ז'ח'

ועל ירושלים עירך

לקט לשיעור יהדות- ירושלים במקורות

 

חידון א' ב' לירושלים

חידון לפי א' ב'

ד'-ו'

איזה שער אני

חידות על שערי ירושלים

ג'ד'

על חומותיך ירושלים

סקירה היסטורית על חומת ירושלים

ו'-ח'

תפזורת שמות ירושלים

דף שעשוע

 

הכותל המערבי

כל פעם מחדש

דף לכיתות נמוכות-

התפילה בכותל

ב'ג'

הכותל המערבי מדבר אלינו

שיעור ספרות

מאמר+עבודות

ח'

בגלל החום

שיעור ספרות

סיפור-תאור +עבודות

ז'ח'

הכותל המערבי

העשרה בדינים- מאמר: עניינים הלכתיים הקשורים בכותל המערבי

ד' ה'