אלול

 

שם הקובץ

תוכן

שכבת

גיל

 

תחילת שנת הלימודים

 

דרך צלחה

שיחת פתיחה -

הצטיידות לטיול כמשל לשנה החדשה

ד'

 

דף חדש

שיחת פתיחה -

 איך משמרים את ההתחדשות

ד'ה'

 

האמיצה מן הביצה

שיחה + פעילות לפתיחת שנה -

עשיה כגורם להצלחה

ה'ו'

 

מגביה עוף

שיחת פתיחה לכיתה ו' (שנת הבת מצוה) -

מעוף הציפורים כמשל בעבודת ה'

ו'

 

התו שלי

שיחת פתיחה -

תפקידו המיוחד של כל אדם

ו'ז'

 

ההתחלות קשות

שיחה לפתיחה ולימי אלול-

הקושי בהתחלה וחשיבותה

ו'ז'

 

שאיפות

שיחת פתיחה -

שאיפות כבסיס להתקדמות

ז'ח'

 

דרוש

שיר- מה דרוש כדי להתחיל שנת לימודים מוצלחת + עבודות

ד'ה'

 

בראשית

שיר ליום הראשון

ו'ז'

 

השער לכתה ג'

דף לפתיחה לכתה ג' - מילים המתחילות בג' מסמלות את הציפיות מהשנה

ג'

 

לעלות כתה

דף לפתיחה- השוואה בין שנה חדשה לעליה בגרם מדרגות

ד'ה'

 

צמיחה

דף לתחילת שנה - נכונות לעמול כמפתח לצמיחה

ד'ה'

 

עם פתח שנה

דף לפתיחה לכתה ו' - הציפיות משנה זו

ו'

 

שנה חדשה

שיר לפתיחת שנה - התהיה מול הבלתי ידוע

ד'ה'

 

מי שטרח...

משל לתחילת שנה ולימי אלול - ההכרח לנצל  את הזמן וההזדמנויות

ד'ה'

 

ברינה יקצורו

סיפור- תחילת שנה מההיבט החברתי

ז'ח'

 

גדולה קטנה

סיפור- תחילת שנה מההיבט החברתי

ז'ח'

 

פעילויות של הכרות

הצעות לפעילויות של הכרות לכיתות בינוניות- גבוהות

ה'-ח'

 

מפתחות לפתיחת שנה

הצעות למוטיבים מובילים של שיחות פתיחה לכיתות שונות

ג'-ח'

 

חודש אלול- דינים ומנהגים

 

מנהגי חודש אלול

לשיעור דינים- מנהגים וטעמיהם

ד'ה'

 

חודש אלול

סימן קכ"ח - דף לימוד ועבודה

ו'ז'

 

אלול וראש השנה

לשיעורי דינים- שאלון סגור על סימנים קכ"ח קכ"ט

ו'ז'

 

אלול חודש הרחמים

סימן קכ"ח - דף לימוד ועבודה

ז'ח'

 

מנהגי חודש אלול

דף עיון ומקורות- מנהגי החודש ע"פ קצש"ע וטעמיהם מן המקורות

ז'ח'

 

השופר

דף לכתה נמוכה - תקיעת שופר בחודש אלול

ב'

 

אמירת לדוד ה' אורי

מאמר- המנהג, טעמו ומעלתו

ו'ז'

 

סליחות

דף השלמה - מנהג אמירת סליחות וטעמיו, י"ג מידות

ו'

 

במוצאי מנוחה קדמנוך תחילה

מאמר - אמירת סליחות במוצ"ש ועניינים נוספים

ו'ז'

 

לשמוע אל הרינה ואל התפילה

באורי תפילה- הסבר הסליחה בהתייחסות למקורות השיבוצים התנ"כיים שבה + דף השלמה

ז'ח'

 

הסליחות

עיון בסליחה "איך נפתח פה לפניך"

ז'ח'

 

י"ג מידות

דף לתלמידה- ביאור י"ג מידות ומעלתן

ו'ז'

 

שלוש עשרה מידות האמורות בחנינה

מאמר - אמירת י"ג מידות בסליחות ובתפילה, עניינן ומעלתן

ז'ח'

 

ימי תשובה

 

בקשת סליחה

דף לכתה נמוכה - עיון בתמונה המתארת בקשת סליחה, שאלות מכוונות

א' ב'

 

תשובה, תפילה וצדקה

דפים לכתה נמוכה -  ע"פ ר"ת של אלול

ב'

 

חדש התשובה

דף לכיתה נמוכה -  שלבי התשובה

ב'

 

הדרך לתשובה

דף לכתה נמוכה- שלבי התשובה

ב'

 

גיבור אמיתי

דף לכתה נמוכה - התגברות על היצר הרע

ב'

 

סליחה

דף לכתה נמוכה- התפייסות עם החברה

ב'

 

התשובה מתנה מה'

דף לכתה נמוכה - דרכי התשובה וההכנה ליום הדין

ב'ג'

 

סליחה

שיר - התפייסות עם חברה כמשל להתפייסות עם הקב"ה

ג'

 

החצוצרה

משל - תקיעת שופר כגורם מעורר לתשובה + עבודות

ג'ד'

 

אי אפשר לומר אי אפשר

קטע מחורז-האפשרות לשוב בניגוד להגיון האנושי

ה'ו'

 

חמש כיתות ההולכים בספינת הים

משל - זמני תשובה + עבודות

ה'ו'

 

התשובה- זכות וחובה

שיעור יהדות -

החסד שבתשובה, החובה לחזור בתשובה

ו'ז'

 

התשובה

דף השלמה - עיון בקטעים מ"שערי תשובה"

ז'ח'

 

אוירה של אלול

 

חודש אלול חודש התשובה

דף לכיתה נמוכה- תיקון המעשים בחודש אלול

א'ב'

 

אתמול והיום

דף לכתה נמוכה- השינוי שגורמת החזרה בתשובה + עבודות

ב' ג'

 

חודש אלול

שיר- תקיעת שופר בחודש אלול מדרבנת לתיקון המעשים

ב'ג'

 

רמזים בשם אלול

דף השלמה - רמזים בפסוקים לענייניו של החודש

ג'ד'

 

כיצד תזכו בדין?- אם תזכו בדין

דף ע"פ המקורות - המעביר על מידותיו מעבירין לו על כל פשעיו

ה'ו'

 

אלול

משל - אימת הדין

ה'ו'

 

מעשיהם של ישרים

חודש אלול במעשיהם ובדבריהם של בעלי המוסר - ליקוט

ו'ז'

 

אלול בחיי גדולינו

אלול בדבריהם ובמעשיהם של גדולי ישראל - סיפורים קצרים

ו'ז'

 

חודש אלול ותפקיד האדם

שיעור יהדות - חודש אלול כהכנה ליום הדין, תפקיד האדם בחודש זה

ו'ז'

 

אורו של אלול

לקט מן המקורות - עניינים מיוחדים וסגולתו של החודש

ז'ח'

 

ימי אלול אצל ר' איצלה פטרבורגר

מאמר - תאור ה"אלול", במשנתו ובמעשיו

ז'ח'

 

מאי אלול

מאמר - סגולתם של ימי אלול מסייעת למבקשים להתקרב אל ה'

ז'ח'

 

צאתכם לשלום מלאכי השלום

מאמר - השבת האחרונה של השנה

ו'ז'

 

השבת האחרונה של השנה

מאמר - עניינה המיוחד של שבת זו

ו'ז'

 

ספרות והבעה לחודש אלול

 

קול השופר

שיר - קול השופר מעורר לחזרה בתשובה + עבודות

ג'ד'

 

הזדמנות

עבודות לשיר מילדותנו ד'

ד'

 

יום ראשון של סליחות

קטע תאורי + הדגשים ללימוד

ד'

 

מעלית

משל- פתחו לי פתח...ואני אפתח לכם

ד'ה'

 

איך מבקשים סליחה

סיפור- בקשת סליחה מכל הלב +עבודות

ה'ו'

 

עם דמדומי שנה

שיר- תהיה ותקוה לקראת השנה החדשה + עבודות

ה' ו'

 

שנה טובה לזלדה

עבודות לסיפור מילדותנו ו'

ו'

 

בעל תשובה

סיפור - בעל תשובה במשמעות של חוזר בתשובה על חטא אחד +עבודות

ו'

 

על לוח לבנו

מאמר - לוחות שנה שונים כסמל + עבודות

ו'ז'

 

איש לרעהו ומתנות לאביונים

מאמר - אוירת אלול והשפעתה + עבודות

ז'ח'

 

מה יעשו דגי הרקק

מאמר- אימת הדין בחודש אלול + עבודות

ז'ח'

 

אלול

מאמר- אוירת אלול בהתרחשויות היום-יומיות + עבודות

ז' ח'