נביא לכיתות ג' - ו'

נביא ז' - ח'

נביא ישעיהו

נביא ירמיהו

 

יהדות  לכתה ב'

יהדות לכתה ג'

יהדות לכתה ד'

יהדות לכתה ח'

 

דינים

 

ב. תפילה

 

דקדוק

 

עברית

עברית חלק א'

עברית חלק ב'

 

מתמטיקה לכיתות א' ו'

מתמטיקה לחטיבת הביניים

 

הסטוריה

 

מולדת לכיתות ב' ג' ד'

 

טבע לכתה א'

טבע לכתה ב' - ד'

 

אנגלית

 

תוכנית לימודים לכתה א'