בס"ד

 

 

שם הקובץ

תוכן

שכבת גיל

 

בראשית

שיר

ו' ז'

 

התחלה

שיעור יהדות –

"כל ההתחלות קשות, מכאן ואילך יערב לכם"

ו'-ח'

 

האמיצה מן הביצה

שיחת פתיחה-

התמודדות ועשיה כמפתח להצלחה

ה' ו'

 

דרך צלחה

שיחת פתיחה-

יציאה לשנה חדשה כיציאה לטיול. איך נצטייד ומה נעשה

ד' ה'

 

דרוש

שיעור ספרות

ה' ו'

 

לעלות כיתה

ראשי פרקים לשיחת פתיחה- התחלת שנה כעליה במדרגות

ד' ה'

 

מפתחות

הפעלות ונושאים לפתיחת שנה בכיתות השונות

ג'-ח'

 

מגביהים עוף

שיחת פתיחה-

לקחים הנלמדים ממעוף הציפורים

ו'

 

דף חדש

שיחת פתיחה-

התחלה חדשה- התנתקות מהעבר (פונה גם להתחדשות של אלול)

ו' ז'

 

שנה חדשה

דף לפתיחה-

תהיה ותפילה בתחילת שנה

ב' ג'

 

שאיפות

שיחת פתיחה-

שאיפות מפתח להשגים

ז' ח'

 

התו שלי

סיפור לשיחת פתיחה-

 לכל אחד התפקיד שלו

ה' ו'

 

צמיחה

דף לפתיחה-

 כדי לצמוח צריך לעבוד

ג' ד'

 

אלול

 

 

 

מנהגי חודש אלול

דף לימוד- מנהגים, מקורות וטעמים

ו'-ח'

 

אלול

שיעור ספרות- ניתוח מאמר
(א' מרגלית) המתאר את נוכחות האלול בכל התחומים

ו'-ח'

 

אלול בחיי גדולינו

סיפורים קצרים

ה' ו'

 

חמש כיתות הן

משל בעל "המאור" על חמש כיתות שהלכו למדינת הים

ה' ו'

 

הלכות אלול ור"ה

סימנים קכ"ח קכ"ט-

שאלון סגור

ו' ז'

 

לשמוע אל הרינה

באורי תפילה- הסליחה "לשמוע אל הרינה ואל התפילה"

ז' ח'

 

לזכות בדין

יהדות- לדון לכף זכות כמפתח לזכיה בדין

ה' ו'