שם הקובץ

תוכן

שכבת

גיל

 

חג השבועות, מהותו וענייניו

 

חג השבועות

מעלת היום מספר יסוד ושורש העבודה

ה'ו'

 

חג השבועות- זמן מתן תורה

חוברת לכתה נמוכה- על חג השבועות והתורה + עבודות

א'ב'

 

כאיש אחד בלב אחד

שיעור יהדות- האחדות תנאי לקבה"ת

ו'ז'

 

 

 

 

 

חידון לשבועות

חידון א"ב על חג השבועות וענייניו

ג'ד'

 

מנהגי חג השבועות

דף השלמה-

טעמי המנהגים

ב'ג'

 

ממנהגי חג השבועות

דף סיכום-

מנהגים וטעמיהם

ג'ד'

 

מנהגי חג השבועות

דף לגזירה והדבקה

ד'ה'

 

עניני שבועות

דפים ללימוד- עניני החג ומנהגיו

ד'ה'

 

חג השבועות- שמות ומנהגים

כרטיסים ללימוד בקבוצות על ענייני החג

ו'ז'

 

ביכורים

מידע מתומצת על המצוה וקיומה

ג'ד'

 

ביכורים

לקט מן המקורות- המצוה ואופן קיומה

ו'ז'

 

שושנים לשבועות

סיפור-

ירק לחג השבועות

ג'ד'

 

נפלאות האנפילאות

עבודות לסיפור מתוך ילדותנו ו'

ו'

 

מתן תורה

 

חמדה יקרה

שיר לכיתות נמוכות

א'ב'

 

ה' מסיני בא

דף מקורות-

מצות זכירת מתן תורה

ו'-ח'

 

עשרת הדברות

עיונים בעשרת הדברות- דף לימוד והשלמה

ה'ו'

 

ושני לוחות אבנים

מאמר- מקורות על שני הלוחות

ה'ו'

 

ספר היוחסין שלי

קטע ממאמר+ עבודות: מעלת עם ישראל

ה'ו'

 

תורה, לימודה ואהבתה

 

טובה תורה מכל סחורה

דף לגיל הרך-

סיפור+ עבודות

א'ב'

 

התורה נמשלה

דף לגיל הרך- משלים לתורה

א'ב'

 

למה נמשלה תורה

משלים לתורה בדברי חז"ל+ עבודות

ד'ה'

 

התורה מטרה ומתנה

שיעור יהדות+ דף מקורות

ז'ח'

 

התורה

לשיעור יהדות-

העשרה יהודית על תורה, מסורת, בכתב ובע"פ וכו'

ה'ו'

 

אי לאו האי יומא

מעלת התורה

ח'

 

אשרי מי שעמלו בתורה

לקט סיפורים-

עמל התורה ואהבתה אצל גדולי ישראל

ו'-ח'

 

היכלות בוערים באש

לקט סיפורים-

אהבת תורה של גדולי ישראל

ו'-ח'

 

מבעד לדלת הנעולה

סיפור-

אהבת תורה של הג' ר' אהרן קוטלר

ד'ה'

 

אהבת תורה

סיפור-

אהבת תורה של ראש ישיבת לומז'א

ד'ה'

 

מבדלת או אהבת תורה

סיפור+ עבודות

ויתור למען התורה

ו'ז'

 

אכסניה של תורה

סיפור-

אהבת תורה והקשר אליה

ו'ז'

 

עשר דקות של לימוד תורה

סיפור-

לימוד תורה מתוך סכנת חיים

ז'ח'

 

היהודי וספר התורה

מסירות נפש להצלת ספרי תורה בשואה-

תיעוד+ עבודות

ה'ו'

 

לולא תורתך שעשועי

לימוד תורה בשואה- תיעוד+עבודות

ו'ז'

 

מגילת רות

 

מגילת רות

סיכום +עבודות-

התקופה, הכותב וכו'

ה'ו'

 

מגילת רות פרק א'

סיכום- דברי נעמי לרות ותשובותיה

ג'ד'

 

מגילת רות פרק ב'

שיעור-

לימוד הפרק+ דף מקורות

ז'ח'

 

עיונים במגילת רות

שאלות מנחות לעיון במגילה

ו'ז'

 

אמה של מלכות

מאמר-

רות ותכונותיה

ו'ז'

 

עיונים ורעיונות סביב מגילת רות

מאמר

ז'ח'

 

רות וחג השבועות

מאמר של ש' שנירר- לימודים ולקחים מרות+ עבודות

ז'ח'

 

רות אצל עצרת

לשיעור יהדות-

דף מסכם: לימודים ממגילת רות על חיי תורה

ו'ז'

 

עמך עמי ואלוקיך אלוקי

מאמר-

גרים במשך הדורות

ו-ח'

 

תפזורת מגילת רות

שעשועון- מילים ושמות מהמגילה

ב'ג'