שם הקובץ

תוכן

שכבת גיל

 

ספירת העומר ומצות העומר

 

דיני ספירת העומר

דף עבודה ללימוד ההלכות מקצש"ע סי' ק"כ

ה'ו'

 

ספירת העומר

דף לכיתות נמוכות- המקור לספירת העומר בתורה

ב'ג'

 

העומר

דף לכיתות נמוכות-

מנחת העומר

א' ב'

 

ספירת העומר

דף לכיתות נמוכות-

הספירה מפסח לשבועות + עבודות

ב'ג'

 

עבודת המידות בימי ספירת העומר

שיעור יהדות - הקשר בין עבודת המידות לימי הספירה, מה עלינו לתקן

ז'ח'

 

מקרבן העומר לשתי הלחם

שיעור יהדות-

עבודת המידות בימי הספירה

ז'ח'

 

מנחת העומר

שיעור יהדות- מנחת העומר ומשמעויותיה

ז'ח'

 

מצוות הקשורות לקציר התבואה

לשיעור יהדות/ דינים- איסור חדש ומתנות עניים בתבואה-לימוד המצוות והלכותיהן

ו'ז'

 

שבולים

הבנת הנקרא-

קטע קצר + עבודות

ג'ד'

 

מעשה בשבולים

שיעור ספרות-

שיר+עבודות

ד'ה'

 

פסח שני

 

י"ד באייר - פסח שני

דף לימוד והשלמה לכתה נמוכה

ב'ג'

 

פסח שני

השוואה בין פסח ראשון לפסח שני

ב'ג'

 

לג בעומר

 

רבי שמעון בר יוחאי

דף לכיתות נמוכות- סיפור הסתתרותו של רשב"י במערה

א'ב'

 

רבי שמעון בר יוחאי

דף לכיתות נמוכות-

השלמה על רשב"י ומעשיו

א'ב'

 

מנהגי ל"ג בעומר

דף לכיתות נמוכות- המנהגים וטעמיהם

א'ב'

 

מנהגי ל"ג בעומר

חידות למנהגים השונים

ב'ג'

 

הילולא דרבי שמעון בר יוחאי

מאמר-

ל"ג בעומר- טעמים ומנהגים

ו'ז'

 

אחי

דף לכיתות נמוכות-

מנהג החלאקה

א'ב'

 

שומרי ראש

שיעור ספרות-

שיר + עבודות על מנהג החלאקה

ז'ח'

 

שלהבת קה

שיעור ספרות-

עבודות לסיפור מילדותנו ו'

ו'

 

רבי עקיבא ורחל

 

רבי עקיבא

שיעור ספרות- עבודות לסיפור מילדותנו ב'

ב'

 

רבי עקיבא ורחל

סיפורם של רחל ורבי עקיבא בחרוזים

א'ב'

 

רבי עקיבא

סיפורם של רחל ורבי עקיבא בחרוזים

ב'ג'

 

ואהבת לרעך כמוך, מידות

 

קנה לך חבר

פעילות לחודש אייר-

רכישה ופעילות סביב פתגמים בנושא הידידות

כיתות שונות

 

כבוד הבריות

לשיעור יהדות-

דוגמאות לכבוד הבריות בתורה

ו'ז'

 

כבוד זה לזה

לשיעור יהדות-

לקט: זהירות בכבוד החבר בזמן קיום מצוות

ו'ז'

 

כבוד הבריות

שיעור יהדות-

המשמעות של כבוד הבריות, במיוחד בימי הספירה

ז'ח'

 

ידיד נבחן בעת צרה

הבנת הנקרא-

סיפור קצר+ עבודות

ג'ד'

 

מכתב מהאש

אש כמשל למחלוקת

ג'ד'

 

הזהר בכבוד חברך

הבנת הנקרא-

סיפור מהגמרא + עבודות

ד'ה'

 

מעגלים

שיעור ספרות- סיפור +עבודות

ד'ה'

 

ספירת האומר בספירת העומר

שיעור ספרות-

סיפור+ עבודות על כוחה של שתיקה

ו'ז'

 

על קרבן האומר

שיעור ספרות-

שיר +עבודות על מעלתה של שתיקה

ז'ח'